در این سطح از دوره های زبان انگلیسی، آموزش گسترده تری از درک مطلب متون پیشرفته با استفاده از دایره گسترده ای از لغات و نحوه بیان خلاصه مطلب آموزش داده می شود. توانایی درک ایده اصلی و هدف نویسنده از متن هایی همچون مقالات، داستان های کوتاه و گزارش ها در این دوره تمرین می شود. ضمن افزایش دامنه لغت و اصطلاحات، سطح پیشرفته تری از مکالمه زبان انگلیسی در طیف گسترده ای از موضوعات تمرین می شود.

 

پس از یادگیری این دوره، شما می توانید مفهوم اصلی متن های پیچیده را در انواع موضوعات خاص و یا انتزاعی، از جمله موضوعات فنی و تخصصی، درک کنید. می توانید تا حد مطلوبی با افراد انگلیسی زبان گفتگویی کامل داشته باشید. می توانید در طیف گسترده ای از موضوعات انگلیسی صحبت کنید و یک دیدگاه را در یک موضوع خاص مطرح نموده و در آن به مزایا و معایب مختلف آن بپردازید

زبان: انگلیسی

سطح:

پیش نیاز:

کتاب: متناسب با نیاز و اهداف شما

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

امکان ارائه ریکورد کلاس: بله

نوع کلاس: خصوص یا نیمه خصوصی