در دوره های این سطح از زبان انگلیسی، لغات پیشرفته کاربردی روزمره و همچنین اصطلاحات عامیانه به طور گسترده تری بیان می شود. علاوه بر آن، چگونگی برقراری ارتباط و صحبت کردن با دیگران و نحوه بحث کردن راجع به موضوعات عمومی آموزش داده می شود. در این دوره ها گرامرهایی همچون حال کامل، زمان آینده، جملات شرطی و غیره مورد بررسی قرار می گیرنددر این دوره، تمرکز کلاس ها بر روی افزایش مهارت مکالمه خواهد بود و شما لغات و گرامر را در طول کلاس خواهید آموخت.

 

پس از یادگیری این دوره شما می توانید جملات و عبارات پرکاربرد مربوط به موقعیت های روزمره (مثل اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید، جغرافیای محلی، اشتغال) را درک کنید. می توانید در کارهای عادی که نیاز به تبادل ساده و مستقیم  طلاعات دارید، به راحتی ارتباط برقرار کنید. می توانید به سادگی سرگذشت خود، محیط پیرامون و مسائل مربوط به نیازهای فوری را توصیف کنید

زبان: انگلیسی

سطح: پیش متوسطه

پیش نیاز: اطلاعات پایه زبان انگلیسی

کتاب: متناسب با نیاز و اهداف شما

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

امکان ارائه ریکورد کلاس: بله

نوع کلاس: خصوص