حساب کاربری من

v     در صورت بروز قطعی اینترنت از طرف استاد برگزارکننده، ایشان موظف به جبران مدت زمان قطعی کلاس است.

v     در صورت بروز قطعی در زیرساخت پلت فرم آموزشی، مؤسسه متعهد به جبران کلاس های لغو شده است.

v     در صورت لغو کلاس از طرف استاد، استاد موظف به اطلاع رسانی به زبان آموزان حداقل 10 ساعت قبل از ساعت کلاس است.

v     در صورت لغو کلاس از طرف استاد، ایشان موظف به برگزاری کلاس جبرانی هستند.

v     در صورت تاخیر در تشکیل کلاس از طرف استاد، ایشان متعهد به جبران مدت زمان تاخیر می باشد.

v     زبان آموزان موظف به حضور در کلاس در ساعت تعیین شده هستند و در صورت تاخیر از طرف زبان آموزان هیچ مسوولیتی متوجه استاد و یا مؤسسه نمی باشد.

v     در صورت لغو کلاس از طرف زبان آموز، ایشان موظف به اطلاع رسانی به استاد حداقل 24 ساعت قبل از برگزاری کلاس است. در غیر اینصورت ساعت کلاس حساب خواهد شد.

v     زبان آموزان موظف به رزرو و پرداخت حداقل 10 جلسه قبل از شروع هر دوره میباشند. در صورت عدم رزرو، مؤسسه و استاد، تعهدی در قبال ادامه کلاس ندارند.

v     در صورت رزرو کلاس و توقف ادامه حضور در کلاس ها، هزینه کلاس استرداد نمی گردد.

v     زبان آموزان موظف به حضور در کلاس های رزرو شده حداکثر طی مدت 3 ماه از زمان رزرو هستند، در غیر اینصورت تغییر در نرخ هزینه کلاس ها محاسبه می شود.

v     در صورت بروز قطعی اینترنت و یا هرگونه مشکل سیستمی از طرف زبان آموز، هیچ گونه مسئولیتی متوجه استاد و یا مؤسسه نمی باشد

 

 

v     استاد  موظف است طی حداکثر 48 ساعت بعد از ارسال سوال از طرف زبان آموزان، پاسخگوی آن ها باشد

v     پاسخ به سوالات باید بصورت کاملا واضح همراه با ارائه مثال باشد.

v     در صورت شرکت کردن زبان آموزان در آزمون های ماک آیلتس موسسه، استاد مربوطه موظف به ارزیابی آزمون و ارئه نمره حداکثر 72 ساعت پس از اتمام آزمون است.

v     زبان آموزان می توانند در فروم ها و شبکه اجتماعی فراهم شده در وب سایت فعالیت کنند.

v     شرکت کنندگان در فروم ها و شبکه های اجتماعی موسسه موظف به رعایت حریم شخصی یکدیگر می باشند.

v     مجوز نشر ویدئوها و محتواهای تولید شده در این موسسه صرفا در اختیار این موسسه بوده و با خاطیان از طرق قانونی برخورد خواهد شد.

با اساتید خود در ارتباط باشید